Konsultacja psychologiczna jest dobrym wyborem dla osób, które nie są pewne jakiego rodzaju wsparcia potrzebują. Podczas spotkań razem z psychologiem zidentyfikujecie problem oraz określicie jego źródło. Konsultacja jest też czasem na omówienie pojawiających się wątpliwości. Psycholog ma za zadanie postawić diagnozę oraz zaproponować plan pomocy. Same konsultacje mogą okazać się wystarczające, jeśli jednak poczujesz, że potrzebujesz dalszego wsparcia osoba prowadząca spotkania pomoże Ci odpowiednie dobrać.

Kiedy się zgłosić na konsultację?
Na konsultacje należy się zgłosić min., gdy doświadczasz kryzysu, stresu, lęków oraz innych trudności, które pogarszają Twój komfort życia.

Jak przebiega konsultacja?
Konsultacja psychologiczna polega na omówieniu z psychologiem powodu zgłoszenia, aktualnej sytuacji życiowej, występujących objawów (min. nasilenie, czas trwania) oraz tego jak wpływają one na Twoje życie. Psycholog może zadawać pytania dotyczące przebiegu dzieciństwa, dotychczasowych doświadczeń oraz relacji z innymi. Dodatkowo może użyć profesjonalnych narzędzi takich jak testy psychologiczne oraz kwestionariusze w celu lepszego zrozumienia przeżywanych trudności. Najczęściej potrzebne są trzy spotkania konsultacyjne, aby przeprowadzić diagnozę oraz dobrać jak najlepszą formę pomocy.