Konsultacje wychowawcze dla rodziców w Tamar Clinic

kobieta z dziewczynką na kanapie

Konsultacje wychowawcze są to spotkania z rodzicami mające na celu omówienie aktualnych trudności dotyczących relacji z dzieckiem jak i jego niepokojących zachowań.

Kiedy warto udać się na konsultację?
Czasami mimo starań widzimy, że relacja z dzieckiem się psuję, pojawiają się trudności w komunikacji, zachodzą zmiany w jego zachowaniu wynikające z dorastania. Niekiedy może ono wydawać się nam permanentnie smutne, rozkojarzone lub przestraszone. Czasem dziecko podejmuję zachowania nieadekwatne do wieku lub ryzykowne. W jego życiu może również dochodzić do nowych sytuacji jak rozwód rodziców czy zmiana szkoły. W takich przypadkach rodzice często nie wiedzą, jak się zachować, aby pomóc dziecku przejść przez ciężki dla niego okres, poradzić sobie z emocjami oraz odbudować z nim kontakt.

Jak wygląda konsultacja?
Podczas konsultacji omówione zostaną dotychczasowo stosowane metody wychowawcze oraz mechanizmy kierujące postępowaniem dziecka. W trakcie spotkania można uzyskać wskazówki jak reagować, gdy dziecko się oddala, przejawia problematyczne zachowania lub doświadcza trudnego okresu w życiu. Zdarzyć się może, że po zapoznaniu z sytuacją osoba prowadząca konsultacje przekieruje dziecko, rodziców lub całą rodzinę do odpowiednich specjalistów.