Psychologiczny test osobowości MMPI-2 online

Przeprowadzany i interpretowany przez psychologa diagnostę. MMPI-2 online jest dostępny na platformie komputerowej „Epsilon” Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Badanie takie jest równoważne badaniu tradycyjnemu „papier – ołówek”. Osoba badana rozwiązuje test zdalnie pod nadzorem psychologa diagnosty, który czuwa nad przebiegiem badania i służy pomocą w razie potrzeby.
Szczegóły pod nr tel 22 29211 01

MMPI-2, czyli Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2, to jedno z najbardziej zaawansowanych narzędzi psychologicznych dostępnych na rynku. Opracowany przez renomowanych psychologów, test MMPI-2 oferuje kompleksową analizę Twojej osobowości, pozwalając Ci odkryć swoje mocne strony, obszary do rozwoju i potencjalne trudności.
Dlaczego warto przeprowadzić test MMPI-2?
Po pierwsze, test MMPI-2 jest oparty na badaniach naukowych i posiada solidne podstawy psychometryczne. Dzięki temu wyniki testu są wiarygodne i obiektywne, co pozwala uzyskać dokładny obraz Twojej osobowości.
Po drugie, test MMPI-2 jest szeroko stosowany w dziedzinie psychologii klinicznej i neuropsychologii. Lekarze, terapeuci i psycholodzy na całym świecie polegają na tym teście, aby zidentyfikować różne zaburzenia osobowości, depresję, lęki, stany lękowe, problemy emocjonalne i wiele innych.
Po trzecie, test MMPI-2 jest niezwykle wszechstronny. Składa się z ponad 567 pytań, które dotyczą różnych aspektów Twojego życia, takich jak zdrowie psychiczne, nawyki społeczne, postawy wobec siebie i innych ludzi, poziom stresu, poczucie własnej wartości i wiele innych. Dzięki temu testowi otrzymasz obszerną analizę swojej osobowości.
MMPI-2 online jest dostępny na platformie komputerowej „Epsilon” Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Badanie takie jest równoważne badaniu tradycyjnemu „papier – ołówek”. Osoba badana rozwiązuje test zdalnie pod nadzorem psychologa diagnosty, który czuwa nad przebiegiem badania i służy pomocą w razie potrzeby.