Uzależnienia

butelka w dłoni
Uzależnienie od narkotyków, alkoholu, leków czy zachowań (np. gier, hazardu) to problem, z którym zmaga się coraz większa liczba osób. Ta choroba nie wybiera, uzależnić się może każdy, kto ma kontakt z daną substancją bądź powtarzającym się, niekontrolowanym zachowaniem.
Terapia uzależnień obejmuje etap diagnostyczny i terapeutyczny, pozwala przełamać własne tabu i przyczynia się do zmiany destrukcyjnych schematów.
Z terapii mogą skorzystać także osoby, które same nie są uzależnione, ale w wyniku uzależnienia bliskiej osoby czują, że ich funkcjonowanie uległo pogorszeniu. Terapia współuzależnienia czy terapia Dorosłych Dzieci Alkoholików (osób z syndromem DDA) może pomóc w znacznej poprawie jakości życia.
Nasza oferta skierowana jest do:
➢ osób szkodliwie używających substancji
➢ osób uzależnionych chemicznie i/lub behawioralnie
➢ osób współuzależnionych:, tj. partnerów, rodziców, rodzeństwa osób uzależnionych
➢ osób z syndromem DDA
Jeśli ktoś dostrzeże, że potrzebuje pomocy w związku z uzależnieniem (swoim bądź bliskiej osoby) powinien się skontaktować z nami i rozpocząć leczenie jak najszybciej. Nie można pozwolić, by nałóg zdominował przyszłość.